Общи условия
1. С публикуването на обява в home-bg.com вие се съгласявате с настоящите общи условия.
2. Ние не носим отговорност за съдържанието на обявите, които публикувате. Не носим отговорност и за последвали финансови и/или материални щети последвали от невярна информация в обявите.
3. Забранено е публикуването на обяви съдържащи информация за нелегални дейности, заблуждаващи/подвеждащи обяви, обяви с импулсни телефони за контакт.
4. Забранено е публикуването на обяви за наркотици и други вредни за здравето вещества и продукти.
5. Забранено е публикуването на обяви с еднакво съдържание. Такива обяви ще бъдат изтривани от администратор без предупреждение.
6. Забранено е публикуването на обяви за секс и секс услуги, секс магазини и продукти.
7. Всички обяви които нарушават настоящите общи условия ще биват изтривани незабавно и без предупреждение.

*Запазваме си правото да променяме настоящите общи условия по всяко време без да уведомяваме ползвателите на сайта.